free class
Seedbed
goal
Ngữ âm/ Chuẩn bị đọc
level
Seedbed 1, Seedbed 2
seedbed
Ngữ âm tổng hợp
Ngữ âm tổng hợp là một phương pháp dạy đọc mà qua đó, đầu tiên học viên sẽ được dạy các âm vị và sau đó xây dựng lên để pha trộn những âm thanh này với nhau để đạt được đầy đủ phát âm của từ toàn bộ. Điều này cho phép học sinh đọc các từ mới bằng cách pha trộn các âm vị họ đã học được. Nó được phát triển bởi NRP (National Reading Panel) ở Mỹ, và được sử dụng rộng rãi trong các quốc gia nói tiếng Anh như Mỹ, Anh, Úc, .v.v.

-Process of synthetic phonics learning: 44 phonemes->blending phonemes->words->sentences

textbook example
1900 636056